Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu uczestników/ek projektu

9 kwietnia 2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi transportu uczestników/ek projektu (wyjazd studyjny w ramach warsztatów dzennikarskich) finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
/postępowanie nr 19/FEiR/2018/

zapytanie ofertowe

zał. nr 1 _ Wzór formularza oferty

zał. nr 2_ Wzór umowy

zał. nr 3_ Protokół odbioru przedmiotu zamówienia