Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu uczestników/ek projektu

28 sierpnia 2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi transportu uczestników/ek projektu (zajęcia pozalekcyjne) finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
/postępowanie nr 20/FEiR/2018/

Zapytanie-ofertowe_

Załącznik nr 1- wzór formularza oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3- protokół odbioru przedmiotu zamówienia