Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu uczestników/ek projektu

23 marca 2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi transportu uczestniczek projektu (cykl „Nauczyciel jako coach, tutor i trener”) finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
/postępowanie nr 18/FEiR/2018/

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe- zał. nr 1

zapytanie ofertowe- zał. nr 2

zapytanie ofertowe- zał. nr 3