Rozmawiamy z młodymi o prawie

W dniu 24.06.2013r. w Gimnazjum Samorządowym nr 1 im. M. Kopernika w Iławie przeprowadziliśmy ostatnią już konferencję edukacyjną skierowaną do młodzieży, w ramach projektu „Bezpłatne porady”.
W trakcie dwugodzinnego spotkania, Michał Rohde-doradca prawny współpracujący z prowadzonym przez Fundację Biurem Porad Prawnych i Obywatelskich, uświadamiał młodych słuchaczy i słuchaczki o konsekwencjach prawnych związanych z odpowiedzialnością nieletnich za wykroczenia i przestępstwa.

Również tym razem licznie zgromadzona młodzież brała czynny udział w spotkaniu. Uczestnicy i uczestniczki konferencji po raz kolejny utwierdzili/ły Nas, jak ważna jest edukacja prawna ludzi młodych.