Przed nami już tylko 1 kwartał

Już tylko 1 kwartał pozostał do zakończenia projektu „Bezpłatne porady”. W dalszym ciągu działalność Biura Porad Prawnych i Obywatelskich cieszy się z Państwa strony dużym zainteresowaniem. Przedstawiamy zatem garść cyferek-statystyk podsumowujących to, co się działo w poprzednim kwartale (lipiec-wrzesień br.). A jest się czym pochwalić.

I tak:

– z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego skorzystało łącznie 345 osób (199 kobiet i 146 mężczyzn)
– prawnicy/prawniczki udzielili/udzieliły łącznie 658 porad ( 658 porad prawnych i 0 porad obywatelskich)
– najczęściej z porad korzystały osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia (152 osób), następnie osoby powyżej 50 roku życia (125 osób), natomiast najmniej liczną grupą wiekową były osoby poniżej trzydziestego roku życia (68 osób)
– z usług Biura skorzystało 179 osób aktywnych zawodowo, 83 osób bezrobotnych, 83 emerytów i rencistów
– spośród osób, które skorzystały z porad 87 osób posiada miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, natomiast 258 osoby zamieszkują tereny miejskie.
– najczęściej poruszane były sprawy z zakresu prawa cywilnego (podział majątku, egzekucja, spadki), prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi) oraz prawa pracy (urlopy, wynagrodzenia, wypowiedzenia).