Uświadamiamy po raz kolejny…

 

W minionym tygodniu (23.04.2013 r.) odbyło się kolejne już spotkanie młodzieży z prawnikiem pt.”Bądź świadomy”, w ramach projektu „Bezpłatne porady”. Tym razem gościliśmy w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie.

Konferencję poprowadził Bogumił Tarasiewicz – prawnik współpracujący z prowadzonym przez Fundację Biurem Porad Prawnych i Obywatelskich. W odpowiedzi na zapotrzebowanie samych uczniów poruszył kwestie związanie z odpowiedzialnością młodych za wykroczenia i przestępstwa.

Młodzież żywo i z zainteresowaniem reagowała na  poruszane tematy, czym przekonała nas, że wciąż istnieje potrzeba organizacji takich spotkań.

W tym roku zorganizowane zostaną jeszcze 2 konferencje edukacyjne (maj-czerwiec br.). Mogą być skierowane do młodzieży, ale także do osób dorosłych- pracownic/ków zakładów pracy, rencistów/rencistek, emerytów/emerytek. Zapraszamy więc wszystkich chętnych (prywatne zakłady pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły) do zgłaszania się do Fundacji. Chętnie zorganizujemy konferencję u Państwa.