APYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni matematycznej dla SP

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni matematycznej dla Szkoły Podstawowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projek „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2- Kosztorys wyposażenia pracowni matematycznej dla SP

Załącznik nr 3- Szczegółowy opis wyposażenia pracowni matematycznej dla SP