„Szkoła liderek lokalnych Gminy Grodziczno”

Projekt skierowany był wyłącznie do kobiet powyżej 18 roku życia.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu:  10 mieszkanek gminy Grodziczno

Miejsce realizacji projektu:  Grodziczno

Termin realizacji projektu: 01.03.2012-31.07.2012

Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkanek gminy Grodziczno w zakresie  lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji .

W ramach projektu zrealizowaliśmy:
– wizytę we wsi Huta Szklana
– warsztaty „ Pozyskiwanie funduszy na działania służące rozwojowi edukacji w lokalnym środowisku”
– warsztaty komputerowe
– warsztaty „Artystyczna dusza”
– warsztaty „ Ja jako liderka działań edukacyjnych”