„Wieś z przyszłością”

Był to projekt dotyczący tworzenia wsi tematycznych.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Partnerstwo: Stowarzyszenie „Pod Tęczą”

Odbiorcy projektu:  15 mieszkanek/mieszkańców gm. Kisielice

Miejsce realizacji projektu: Kisielice

Termin realizacji projektu: 01.2012- 06.2012.

Celem projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej 15 mieszkańców/mieszkanek z terenu gm.Kisielice.

 

W ramach projektu zaproponowaliśmy:

-warsztaty interpersonalne „Siła tkwi w nas”

-warsztaty artystyczne „Samorozwój przez sztukę”

-warsztaty rozwojowe „Razem możemy więcej”

-warsztaty „Tworzenie wsi tematycznych”

-indywidualne spotkania z doradczynią (tworzenie wsi tematycznych)

-wizyta studyjna w Kadynach i Suchaczu, w ramach dobrych praktyk.

-spotkania z lokalnymi społecznościami (Łodygowo, Goryń, Klimy, Kisielice)