„Z myślą o jutrze”

Z końcem sierpnia 2010 r. zakończony został kolejny już projekt naszej Fundacji współfinansowany ze środków unijnych. Oto najważniejsze informacje odnośnie projektu „Z myślą o jutrze”.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Partnerstwo: Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Odbiorcy projektu: 25 niepracujących mieszkańców gmin Iława, Kisielice i Zalewo.

Miejsce realizacji projektu: Iława

Termin realizacji projektu: 01.04.2010- 31.08.2010
Podstawowym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczestników przydatnych poza rolnictwem.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w:

* warsztatach z doradcą zawodowym,
* szkoleniu z podstaw obsługi komputera i internetu,
* szkoleniach indywidualnych, takich jak np.: „Kadry i płace”, „Opiekunka osób
starszych”, „Stylizacja paznokci” czy”Kursie cięcia przecinarką plazmową”.
Ponadto osoby z w/w szkoleń korzystały z refundacji kosztów dojazdu do miejsc
odbywania zajęć.