„Edukacja, nauka, taniec-szansą rozwoju wsi”

We wrześniu 2009r. Fundacja zakończyła projekt „Edukacja, nauka, taniec-szansą rozwoju wsi”. Oto kilka informacji na temat projektu:

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Partnerstwo:  Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo

Odbiorcy projektu:
40 mieszkańców sołectw: Tynwałd i Makowo, w tym 20 dorosłych i 20 dzieci w wieku 7-15 lat.

Miejsce realizacji projektu:
Tynwałd

Termin realizacji projektu: 
  maj 2009-wrzesień 2009

Przedsięwzięcie to miało na celu przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych mieszkańców tych miejscowości, jak również zachęcenie dzieci do aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu dorośli wzięli udział w:

  • warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym
  • warsztatach z przedsiębiorczości
  • kursie obsługi komputera
  • kursie księgowości dla mikro przedsiębiorstw i małych firm
  • kursie profesjonalnej obsługi klienta

Dzieci natomiast uczestniczyły w warsztatach tanecznych pod okiem doświadczonego instruktora tańca.