„Aktywna mama powraca do pracy”

„Aktywna mama powraca do pracy” to jedno z największych osiągnięć Fundacji. Dzięki temu projektowi udało nam się zintegrować i pomóc 48 niepracującym kobietom chcącym odnaleźć się na rynku pracy. Projekt podzielony był na dwie edycje szkoleniowe, które realizowane były kolejno w okresie lipiec-październik 2008, listopad 2008-luty 2009. Na każdą edycję projektu przypadły 24 uczestniczki.

 

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Projektodawca:  Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu: 
48 niepracujących mam z terenu powiatu iławskiego

Miejsce realizacji projektu:  Iława

Termin realizacji projektu:   maj 2008-marzec 2009

Celem projektu była przede wszystkim aktywizacja zawodowa kobiet, połączona z przygotowaniem merytorycznym i psychologicznym do wejścia na rynek pracy.

Każda uczestniczka projektu całkowicie bezpłatnie wzięła udział w :
  • szkoleniu z języka angielskiego,
  • szkoleniu z obsługi komputera,
  • szkoleniu z prawa pracy,
  • szkoleniu z przedsiębiorczości,
  • warsztatach psychologicznych,
  • warsztatach z doradcą zawodowym,
  • treningu samoobrony.

Ponadto uczestniczki miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad prawnika,
psychologa oraz doradcy zawodowego.

Oto wypowiedzi uczestniczek I edycji:

Kamila S., mama 3 letniej Natalii:
„…Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w kursie. Kurs wpłynął na rozwój moich
umiejętności interpersonalnych oraz podwyższył moje kwalifikacje zawodowe. Poznałam ciekawe osoby, nowe spojrzenie na dotychczasowe problemy oraz na ich rozwiązanie. Poziom
organizacyjny kursu był bardzo wysoki, uczestnicząc w kursie czułam dodatkowe wsparcie ze
strony organizatorów oraz wykładowców. Bardzo ciekawy był trening samoobrony, który
uświadomił mi w znacznym stopniu zagrożenia jakie mogą na mnie tu czyhać, wyostrzył moją
czujność w określonych miejscach i sytuacjach. Nauczył panować nad swoim ciałem oraz zimnej oceny sytuacji. Zajęcia ogromnie zmotywowały mnie do pracy nad swoja sprawnością fizyczną, która przydaje się w różnych codziennych sytuacjach, niekoniecznie w kontakcie
z potencjalnym napastnikiem…”

Mariola R., mama 12 letniego Roberta
„…Odzyskałam wiarę w siebie, w swoje umiejętności. Uwierzyłam, ze mogę znaleźć pracę, wiek oraz przerwa w pracy nie przeszkadza w tym. Wykładowcy byli bardzo dobrze przygotowani, posiadający rozległą wiedzę nie tylko z zakresu zagadnień dotyczących kursu, ale z innych dziedzin…”


Pani Grażyna G., mama trójki dzieci

„… Dzięki projektowi nauczyłam się jak być asertywną, odkryłam co chcę robić w życiu zawodowym, zawarłam nowe znajomości, które będę utrzymywać po zakończeniu projektu. Udział w projekcie daje mi dużą szansę na znalezienie pracy. Dzięki projektowi bezpłatnie podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe. Kurs samoobrony to strzał w dziesiątkę w
dzisiejszych czasach. Mam nadzieję, że nie będę musiała korzystać z wyuczonych technik
aczkolwiek to czego sie nauczyłam na kursie samoobrony dodało mi odwagi podniosło mi
poczucie odwagi i bezpieczeństwa”