zrealizowane

„Bezpłatne porady”

Projekt skierowany był do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek powiatu iławskiego. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorcy projektu: mieszkańcy i mieszkanki powiatu iławskiego Miejsce realizacji projektu: Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Iławie oraz Terenowe Punkty Doradcze w Suszu, Kisielicach, Lubawie i Zalewie Termin realizacji projektu: […]

„Szlakiem poezji”

Projekt realizowany był wraz z wolontariuszami i wolontariuszkami z grupy teatralnej działającej przy Iławskim Centrum Kultury kierowanej przez Miłosza Kuligowskiego Źródło finansowania: współfinansowany ze Starostwa Powiatowego w Iławie. Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorcy projektu:  mieszkańcy powiatu iławskiego Miejsce realizacji projektu:  Iława, Susz. Termin realizacji projektu: IV 2013 – VI 2013 Celem projektu było promowanie […]

„Kobieta przedsiębiorcza”

Projekt skierowany do niepracujących kobiet, dotyczący szkoleń zawodowych. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3  Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorcy projektu:  18 mieszkanek miast i gmin Kisielice, Zalewo oraz z gm. Iława Miejsce realizacji projektu: Iława Termin realizacji projektu: 03-08.2012   […]

„Szkoła liderek lokalnych Gminy Grodziczno”

Projekt skierowany był wyłącznie do kobiet powyżej 18 roku życia. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorcy projektu:  10 mieszkanek gminy Grodziczno Miejsce realizacji projektu:  Grodziczno Termin realizacji projektu: 01.03.2012-31.07.2012 Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkanek gminy Grodziczno w zakresie  lokalnych […]

„Przedsiębiorcza kobieta- II edycja”

Projekt skierowany do niepracujących kobiet. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3  Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorcy projektu:  18 mieszkanek miast i gmin Susz oraz Lubawa Miejsce realizacji projektu: Iława Termin realizacji projektu: 01.03.2012-31.07.2012 Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia […]

„Wieś z przyszłością”

Był to projekt dotyczący tworzenia wsi tematycznych. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Partnerstwo: Stowarzyszenie „Pod Tęczą” Odbiorcy projektu:  15 mieszkanek/mieszkańców gm. Kisielice Miejsce realizacji projektu: Kisielice Termin realizacji projektu: 01.2012- 06.2012. Celem projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej 15 […]

„Siła kobiet”

Był to kolejny projekt skierowany wyłącznie do kobiet. Źródło finansowania: Program „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową-Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorczynie projektu: 10 mieszkanek Iławy Miejsce realizacji projektu: Iława Termin realizacji projektu: 01.08.2011-31.10.2011 Celem projektu była aktywizacja społeczna 10 […]

„Przedsiębiorcza kobieta”

Tym razem udział w projekcie zaproponowaliśmy wyłącznie kobietom. Oto informacje o jego przebiegu.   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3  Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorcy projektu:  15 mieszkanek miast i gmin Susz i Lubawa Miejsce realizacji projektu: Iława Termin realizacji […]

„Z prawem jazdy po nową pracę”

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące realizacji projektu pt. „Z prawem jazdy po nową pracę”. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Odbiorcy projektu: 12 mieszkańców/mieszkanek miast i gmin Susz i Lubawa Miejsce realizacji projektu: Iława Termin realizacji projektu: […]

„Aktywnym łatwiej”

Właśnie dobiegł końca projekt  „Aktywnym łatwiej” Przypomnijmy, co działo się w trakcie kilku miesięcy działań projektowych. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju Partnerstwo: Stowarzyszenie „Pod tęczą” w Kisielicach Odbiorcy projektu:  18 mieszkańców gm. Kisielice Miejsce realizacji projektu: Kisielice Termin realizacji projektu: […]