WYNIK zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportu uczestniczek/ów projektu

6 kwietnia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem zapytania ofertowego na świadczenie usługi transportu uczestniczek/ów projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
/postępowanie nr 18/FEiR/2018/

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest TUTAJ