Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach cyklu „Nauczyciel jako coach, tutor i trener”

21 marca 2018

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej dla uczestniczek szkoleń w ramach cyklu „Nauczyciel jako coach, tutor i trener” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (postępowanie nr 17/FEiR/2017).

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe_zał. nr 1

zapytanie ofertowe_zał. nr 2

zapytanie ofertowe_zał. nr 3

zapytanie ofertowe_zał. nr 4