Zapytanie ofertowe na wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń w ramach cyklu „Nauczyciel jako coach, tutor i trener”

12 grudnia 2017

Zapraszamy do składania ofert na wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń w ramach cyklu „Nauczyciel jako coach, tutor i trener”, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (postępowanie nr 15/FEiR/2017).

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe_zał. nr 1

zapytanie ofertowe_zał. nr 2

zapytanie ofertowe_zał. nr 3

zapytanie ofertowe_zał. nr 4

zapytanie ofertowe_zał. nr 5