Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach cyklu „Nauczyciel jako coach, tutor i trener” wraz z informacją o wyniku postępowania

17 listopada 2017

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach cyklu „Nauczyciel jako coach, tutor i trener” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe_zał. nr 1

zapytanie ofertowe_zał. nr 2

zapytanie ofertowe_zał. nr 3

zapytanie ofertowe_zał. nr 4

 

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty, wobec czego postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.