Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich/fotograficznych/telewizyjnych

13 listopada 2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich/fotograficznych/telewizyjnych w ramach projektu „Kreatywna edukacja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest TUTAJ