Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich/fotograficznych/telewizyjnych

1 listopada 2017

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów pn. „Kisielice okiem młodych” (warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, telewizyjne) dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Kisielicach, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe_załącznik nr 1

zapytanie ofertowe_zał. nr 2

zapytanie ofertowe_zał. nr 3

zapytanie ofertowe_zał. nr 4