Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu uczestników/ek projektu

4 sierpnia 2017

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi transportu uczestniczek/ów projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe_załącznik nr 1

zapytanie ofertowe_załącznik nr 2

zapytanie ofertowe_załącznik nr 3