Rozeznanie cenowe na budowę sieci WIFI

Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania cenowego na budowę sieci WIFI finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia

formularz oferty