ZAPYTANIE OFERTOWE NA: zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej
dla uczestników szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego „Szkoła Metody Eksperymentu”
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt
„Kreatywna edukacja”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

W dniu 27.01.2017 r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 (zmianie uległa treść punktu 2 i 3).
Poniżej zamieszczona jest aktualna wersja dokumentu.

Załącznik nr 1