ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni geograficznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni geograficznej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projek „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

zapytanie ofertowe

zalącznik nr 2- kosztorys wyposażenia pracowni geograficznej

załącznik nr 3- szczegółowy opis wyposażenia pracowni geograficznej