ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni chemicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni chemicznej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projek „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2- Kosztorys wyposażenia pracowni chemicznej

Załącznik nr 3- Szczegółowy opis wyposażenia pracowni chemicznej