ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostarczenie i montaż sprzętu IT

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, akcesoriów, drukarek, aparatów fotograficznych, tablic multimedialnych, oprogramowania finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt„Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2

Uwaga! Dnia 16 lutego 2017 Zamawiający ustosunkował się do zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego w ramach postępowania na „Zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, akcesoriów, drukarek, aparatów fotograficznych, tablic multimedialnych, oprogramowania.” Wyjaśnienia są dostępne TUTAJ

Uwaga! Dnia 17 lutego 2017 Zamawiający ustosunkował się do zapytań oferentów dotyczących treści zapytania ofertowego w ramach postępowania na „Zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, akcesoriów, drukarek, aparatów fotograficznych, tablic multimedialnych, oprogramowania.” Wyjaśnienia są dostępne TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że dnia 17 lutego 2017 zmianie uległo zapytanie ofertowe w punkcie dotyczącym parametrów obiektywu. Wobec tego przedłużono termin składania ofertdo dnia 24.02.2017r. do godz. 15.00

Aktualne zapytanie ofertowe jest dostępne TUTAJ

Uwaga! Dnia 21 lutego 2017 Zamawiający ustosunkował się do zapytań oferentów dotyczących treści zapytania ofertowego w ramach postępowania na „Zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, akcesoriów, drukarek, aparatów fotograficznych, tablic multimedialnych, oprogramowania.” Wyjaśnienia są dostępne TUTAJ.

Uwaga! Dnia 22 lutego 2017 Zamawiający ustosunkował się do zapytań oferentów dotyczących treści zapytania ofertowego w ramach postępowania na „Zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, akcesoriów, drukarek, aparatów fotograficznych, tablic multimedialnych, oprogramowania.” Wyjaśnienia są dostępne TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że w wyjaśnieniach do zapytań oferentów z dnia 21 lutego 2017 została udzielona błędna odpowiedź na pytanie 3. Wyjaśnienia wraz z poprawną odpowiedzią są dostępne TUTAJ.
Uwaga! Dnia 24 lutego 2017 zmianie uległo zapytanie ofertowe w punkcie dotyczącym parametrów aparatów cyfrowych. Wobec tego przedłużono termin składania ofert do dnia 03.03.2017r. do godz. 15.00
Aktualne zapytanie ofertowe jest dostępne TUTAJ

 

Uwaga! Dnia 27 lutego 2017 przedłużono termin składania ofert do dnia 06.03.2017r. do godz. 15.00

Aktualne zapytanie ofertowe jest dostępne TUTAJ

Uwaga! Dnia 1 marca 2017 Zamawiający ustosunkował się do zapytań oferentów dotyczących treści zapytania ofertowego w ramach postępowania na „Zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, akcesoriów, drukarek, aparatów fotograficznych, tablic multimedialnych, oprogramowania.” Wyjaśnienia są dostępne TUTAJ.

Uprzejmie informujemy, że dnia 06.03.2017r.  postępowanie nr 5/FEiR/2017 zostało ANULOWANE.