ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wybór trenera oraz lidera procesu edukacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

wybór trenera oraz lidera procesu edukacji do przeprowadzenia szkoleń w ramach cyklu edukacyjnego „Szkoła Metody Eksperymentu”

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt
„Kreatywna edukacja”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5