ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wybór trenera oraz lidera procesu edukacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

wybór trenera oraz lidera procesu edukacji do przeprowadzenia szkoleń w ramach cyklu edukacyjnego „Szkoła Metody Eksperymentu”

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt
„Kreatywna edukacja”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Uwaga! W dniu 26.01.2017 r. wprowadzono zmiany w n/w dokumentach:
– zapytanie ofertowe (w pkt.17 „Wykaz załączników” zmieniły się nazwy załączników nr 3 oraz 4);
– załącznik nr 1 (zmianie uległa treść punktu 2 i 3)
– załącznik nr 3 (zmianie uległa nazwa załącznika)
– załącznik nr 4 (zmianie uległa nazwa załącznika)
Poniżej zamieszczone są aktualne wersje dokumentów.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4