ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi transportu uczestniczek/ów projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi transportu uczestniczek/ów projektu
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w oparciu o projekt
„Kreatywna edukacja”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3