WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni chemicznej

WYNIK zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie wyposażenia pracowni chemicznej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projek „Kreatywna edukacja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest TUTAJ