WYNIK zapytania ofertowego na wybór trenera oraz lidera procesu edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem zapytania ofertowego na wybór trenera oraz lidera procesu edukacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywna edukacja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wyniku postępowania dostępna jest TUTAJ