„Szlakiem poezji” na chodnikach Susza

Dnia 24.06.2013 wraz z wolontariuszami/kami w ramach projektu „Szlakiem poezji” współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Iławie powtórnie wyruszyliśmy w miasto, tym  razem był to Susz, a hasła znalazły się na ulicach: Wybickiego, Piastowskiej, Wiejskiej oraz Dworcowej.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem przechodniów, a nawet skłaniały niektórych do dyskusji.

Niestety ta akcja była Naszą ostatnią akcją w ramach projektu. Cieszy Nas jednak to, że spotkaliśmy się z wieloma pozytywnymi komentarzami, jak również miło będziemy wspominać współpracę z wolontariuszami/kami oraz ich instruktorem teatralnym Miłoszem Kuligowskim.