Projekt „Wiem więcej-mogę więcej”

Od 1 kwietnia Fundacja Edukacji i Rozwoju w partnerstwie z Gminą Kisielice realizuje projekt  „Wiem więcej- mogę więcej” w Zespole Szkół w Kisielicach w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt będzie się odbywał w ciągu 2 lat szkolnych: rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015.

Budżet projektu to prawie 500.000zł.

Projekt skierowany do 130 uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Kisielicach.

W ramach projektu przewidziano ciekawe zajęcia,do wyboru:
-zajęcia matematyczne,
-zajęcia z języka angielskiego
-zajęcia z języka niemieckiego

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sposób innowacyjny- odmienny od dotychczas prowadzonych zajęć, dodatkowe zakupione zostały innowacyjne pomoce dydaktyczne, liczny sprzęt (m.in. laptopy, tablice multimedialne, rzutniki).

Poza tym na każdy uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w wyjazdach edukacyjnych.