Podsumowanie XII kwartału działalności BPPiO

Przedstawiamy statystyki za XII kwartał  (październik – grudzień 2013):
– z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego skorzystało łącznie 275 osób (160 kobiet i 115 mężczyzn)

– prawnicy udzielili 572 porad ( 572 porad prawnych i 0 porady obywatelskie)

– najczęściej z porad korzystały osoby powyżej 50 roku życia (110 osób), następnie osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia (109 osób), natomiast najmniej liczną grupą wiekową były osoby poniżej trzydziestego roku życia (56 osób)

– z usług Biura skorzystało 149 osób aktywnych zawodowo, 65 osób bezrobotnych, 61 emerytów i rencistów

– spośród osób, które skorzystały z porad 91 osób posiada miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, natomiast 184 osoby zamieszkują tereny miejskie

– najczęściej poruszane były sprawy z zakresu prawa cywilnego (podział majątku, egzekucja, spadki), prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi) oraz prawa pracy (urlopy, wynagrodzenia, wypowiedzenia)