Pierwsze kroki w kierunku innowacji w szkole

Dodatkowe zajęcia polonistyczne, matematyczne, spotkania z logopedką i psychologiem, warsztaty artystyczne, fotograficzne, taneczne i zdrowego odżywiania, wyjazdy edukacyjne… to wszystko zadziało się i wciąż się dzieje w Szkole Podstawowej we Frednowy, gdzie realizujemy projekt partnerski „Szkoła otwarta na innowacje”.

32 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, poznaje inną, innowacyjną metodę uczenia się wykorzystując nowo zakupione pomoce dydaktyczne i nowe metody pracy, odmienne od tych stosowanych na co dzień w szkole. W trakcie realizacji projektu, a więc do końca czerwca 2015r. dzieci wezmą udział łącznie w 1336 godz. rozmaitych warsztatów oraz w 4 wyjazdach edukacyjnych m.in. do teatru, muzeum, interaktywnego centrum nauki.