Oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie

W minionym tygodniu (tj.12.06.2013r.) Fundacja podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Szkoła otwarta na innowacje”, w ramach poddziałania 9.1.2. PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Umowę z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisał Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.
Tak więc już niedługo razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Frednowy ruszamy z realizacją nowego projektu, którego działania zakładają realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczennic Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Frednowach, opartych na kreatywnych i niesztampowych metodach nauczania oraz z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Więcej informacji wkrótce.