Kreatywna edukacja

Przez najbliższe dwa lata będziemy, wspólnie z Gminą Kisielice, realizować projekt „Kreatywna edukacja”. Dofinansowanie w wysokości aż 1 686 496,34zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Co będzie się działo w projekcie? Dzięki tym środkom aż 165 uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Kisielicach weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych, projektach i wyjazdach edukacyjnych. Będą podnosić kwalifikacje z języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, ICT oraz zdobywać umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy. Nie będą to jednak zwyczajne zajęcia. Akcent położymy na aktywne formy edukacji, czyli eksperymentowanie, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się, interaktywność, kreatywność, innowacyjność. Przyświecać nam będzie hasło „Przede wszystkim praktyka” :)Wszystko po to, aby uatrakcyjnić i zwiększyć  efektywność  systemu nauczania.

Nie można jednak zmienić  systemu nauczania, koncentrując się wyłącznie na uczniach i uczennicach. Przeszkolimy więc również nauczycieli. Aż 55 nauczycieli i nauczycielek Zespołu Szkół w Kisielicach weźmie udział w profesjonalnych szkoleniach. Dowiedzą  się, jak prowadzić  zajęcia metodą eksperymentu, kreatywnie i innowacyjnie oraz z wykorzystaniem ICT. Nauczyciele zdobędą także wiedzę, jak być  couchem i trenerem dla swoich podopiecznych.

Realizacja projektu oznacza także profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół: geograficznej, biologicznej, matematycznej i chemicznej, w sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości blisko pół miliona zł!

Więcej szczegółów przedstawimy wkrótce 🙂