Już niebawem ruszy nasz kolejny projekt!

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja pozyskała dofinansowanie na kolejne działania. Tym razem wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Frednowa w ciągu dwóch lat (2013-2015) będziemy realizować projekt „Szkoła otwarta na innowacje” (Poddziałanie 9.1.2 PO KL).

 

Na realizacji projektu skorzysta 38 dzieci- uczniowie i uczennice Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Frednowach- a także kadra nauczycielska wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i realizująca zajęcia w oparciu o kreatywne i bardziej efektywne metody.

Co będzie się działo ?
•  będziemy wspierać nauczycieli/nauczycielki w prowadzeniu innowacyjnych zajęć z edukacji polonistycznej i matematycznej
•  będziemy zachęcać uczestników/uczestniczki projektu do twórczego wyrażania siebie w trakcie warsztatów artystycznych i fotograficznych
•    będziemy pokazywać dzieciom bogactwo kulturalne Polski przez organizację wyjazdów edukacyjnych
•    zapewnimy dzieciom profesjonalne wsparcie logopedyczne
•   pokażemy uczestnikom/uczestniczkom projektu, jak kreatywnie rozwiązywać problemy w grupie, wzmacniać asertywność i radzić sobie ze stresem
•  zachęcimy dzieci do rozsmakowania się w zdrowym i aktywnym trybie, w czym pomogą nam warsztaty taneczne i warsztaty zdrowego odżywiania

Więcej informacji już wkrótce!