Harmonogramy zajęć w ramach projektu „Kreatywna edukacja”

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć uczestników projektu „Kreatywna edukacja” obowiązujące w okresie luty-czerwiec 2017.

 

Harmonogram zajęć uczniów- zbiorczy

Harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele SP

Harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele Gimnazjum

Harmonogram kursu „TIK w pracy nauczyciela”- nauczyciele SP

Harmonogram kursu „TIK w pracy nauczyciela”- nauczyciele gimnazjum


Uwaga!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele SP

Zaktualizowany harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele SP

 

Uwaga!

Dnia 03.03.2017r. uległ zmianie harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele Gimnazjum. Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram.

Zaktualizowany harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele Gimnazjum

Uwaga!

Dnia 24.04.2017r. uległy zmianie harmonogramy kursu „TIK w pracy nauczyciela” dla nauczycieli SP oraz dla nauczycieli Gimnazjum. Poniżej zamieszczamy zaktualizowane harmonogramy.

Zaktualizowany harmonogram kursu „TIK w pracy nauczyciela”- nauczyciele SP

Zaktualizowany harmonogram kursu „TIK w pracy nauczyciela”- nauczyciele Gimnazjum
Uwaga!

Dnia 04.05.2017r. uległ zmianie harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele Gimnazjum. Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram.

Zaktualizowany harmonogram kursu „Szkoła Metody Eksperymentu”- nauczyciele Gimnazjum