Dobiegł końca projekt „Wiem więcej- mogę więcej”

Przykro nam informować, że oto dobiegł końca kolejny nasz projekt pt. „Wiem więcej- mogę więcej” (Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Projekt ten był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po ponad roku (01.04.2014r.-30.06.2015r.) współpracy z Zespołem Szkół w Kisielicach możemy powiedzieć, że nasze cele zostały zrealizowane. Wskazują na to osiągnięte w ramach projektu wskaźniki, ale przede wszystkim informacje zwrotne od uczestników i uczestniczek projektu.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne (z j.angielskiego, j, niemieckiego i matematyki) oraz wyjazdy edukacyjne znacząco wpłynęły na poziom umiejętności językowo-matematycznych uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Kisielicach. Szereg pomocy dydaktycznych zakupionych i wykorzystywanych w ramach projektu pokazał uczestni(cz)kom zajęć, że nauka nie musi być nudna i trudna, wręcz przeciwnie. Można uczyć się poprzez zabawę, praktykę, czyli w sposób innowacyjny, nieszablonowy, kreatywny.

W tym miejscu dziękujemy partnerowi projektu, Urzędowi Miasta w Kisielicach, przede wszystkim zaś Zespołowi Szkół w Kisielicach, który był bezpośrednio zaangażowany w realizację zadań projektowych.