„Bezpłatne porady”

Projekt skierowany był do pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek powiatu iławskiego.
Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu: mieszkańcy i mieszkanki powiatu iławskiego

Miejsce realizacji projektu: Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Iławie oraz Terenowe Punkty Doradcze w Suszu, Kisielicach, Lubawie i Zalewie

Termin realizacji projektu: 01.10.2010 – 31.12.2013

Celem projektu było zwiększenie dostępu do bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców i mieszkanek powiatu iławskiego oraz zwiększenie świadomości prawnej wśród mieszkanek i mieszkańców powiatu iławskiego

W ramach projektu zrealizowaliśmy:
– Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu iławskiego
– Prowadzenie Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Iławie oraz Terenowych Punktów Doradztwa w Susze, Kisielicach, Lubawie i Zalewie.
– Organizacja cyklu konferencji edukacyjnych dla dorosłych i młodzieży pt. „Bądź świadomy”
– Publikacja trzy częściowego „Przewodnika Prawnego”