„Szlakiem poezji”

Projekt realizowany był wraz z wolontariuszami i wolontariuszkami z grupy teatralnej działającej przy Iławskim Centrum Kultury kierowanej przez Miłosza Kuligowskiego

Źródło finansowania: współfinansowany ze Starostwa Powiatowego w Iławie.

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu:  mieszkańcy powiatu iławskiego

Miejsce realizacji projektu:  Iława, Susz.

Termin realizacji projektu: IV 2013 – VI 2013

Celem projektu było promowanie i zachęcanie do czytania poezji  wśród młodzieży, jak również pokazanie alternatywnych form promowania poezji i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu:
– zorganizowaliśmy spotkania z młodzieżą z grupy teatralnej działającej przy Iławskim Centrum Kultury, na których powstały hasła;
– przeprowadziliśmy akcję chodnikową, która polegała na umieszczeniu na głównych chodnikach miejskich (w Iławie i Suszu) krótkich, ciekawych haseł , które zachęcały do czytania w ogóle, a poezji w szczególności;
– w ramach podziękowania za zaangażowanie w akcję zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące i kończące akcję chodnikową dla wolontariuszy i wolontariuszek