„Kobieta przedsiębiorcza”

Projekt skierowany do niepracujących kobiet, dotyczący szkoleń zawodowych.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3  Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu: 
18 mieszkanek miast i gmin Kisielice, Zalewo oraz z gm. Iława

Miejsce realizacji projektu: Iława

Termin realizacji projektu: 03-08.2012

 

Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia 18 mieszkanek miast i gmin Kisielice, Zalewo oraz z gm. Iława

 

W ramach projektu zaproponowaliśmy:

-Warsztaty rynku pracy

-Warsztaty interpersonalne

-Warsztaty „Wendo- Samobrona i asertywność dla kobiet”

-Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

-Dyżur psychologa

-kurs „Kasa fiskalna i minimum sanitarne”

-kurs „Kadry i płace z księgowością małych firm”

-kurs „Florystyka”