„Przedsiębiorcza kobieta- II edycja”

Projekt skierowany do niepracujących kobiet.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3  Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu: 
18 mieszkanek miast i gmin Susz oraz Lubawa

Miejsce realizacji projektu: Iława

Termin realizacji projektu: 01.03.2012-31.07.2012
Celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia 18 mieszkanek terenów miast i gmin Susz i Lubawa

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

-Warsztaty rynku pracy

-Warsztaty interpersonalne

-Warsztaty „Wendo- Samobrona i asertywność dla kobiet”

-Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

-Dyżur psychologa

-kurs „Kasa fiskalna i minimum sanitarne”

-kurs „Kadry i płace z księgowością małych firm”

-kurs „Florystyka”