„Siła kobiet”

Był to kolejny projekt skierowany wyłącznie do kobiet.

Źródło finansowania: Program „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową-Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju
Odbiorczynie projektu: 10 mieszkanek Iławy

Miejsce realizacji projektu: Iława

Termin realizacji projektu: 01.08.2011-31.10.2011

Celem projektu była aktywizacja społeczna 10 mieszkanek Iławy oraz promocja postaw równościowych wśród lokalnego społeczeństwa.
W ramach projektu panie wzięły udział w:

– warsztatach „Wendo- samoobrona i asertywność dla kobiet”

– warsztatach z tworzenia haseł równościowych

– warsztatach z tworzenia szablonów do pisania haseł na chodnikach

– warsztatach artterapii (malowanie mandal, tworzenie biżuterii)

– akcji chodnikowej pt. „Szlak kobiet”