„Przedsiębiorcza kobieta”

Tym razem udział w projekcie zaproponowaliśmy wyłącznie kobietom. Oto informacje o jego przebiegu.

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 6.3  Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu: 
15 mieszkanek miast i gmin Susz i Lubawa

Miejsce realizacji projektu: Iława

Termin realizacji projektu: 03-07.2011

 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji przydatnych poza rolnictwem 15 mieszkanek terenów miast i gmin Susz i Lubawa

 

W ramach projektu zaroponowaliśmy uczestniczkom:

-Warsztaty rynku pracy

-kurs „Kasa fiskalna i minimum sanitarne”

-kurs „Kadry i płace z elementami rachunkowości”

Ponadto w ramach projektu przeprowadziliśmy kampanię informacyjną w prasie dot.promowania pozytywnego wizerunku kobiet na rynku pracy i przełamywania stereotypowego podejścia do zawodów „męskich” i „żeńskich”.