„Aktywnym łatwiej”

Właśnie dobiegł końca projekt  „Aktywnym łatwiej” Przypomnijmy, co działo się w trakcie kilku miesięcy działań projektowych.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Partnerstwo: Stowarzyszenie „Pod tęczą” w Kisielicach

Odbiorcy projektu:  18 mieszkańców gm. Kisielice

Miejsce realizacji projektu: Kisielice

Termin realizacji projektu: 12.2010- 05.2011.

Celem projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej 18 mieszkańców z terenów wiejskich gm. Kisielice.

 

W ramach projektu zaroponowaliśmy uczestnikom:

-warsztaty interpersonalne „Mocne Ja-mocja wieś”

-warsztaty rozwojowe„Coś dla mnie-coś dla wsi”

-warsztatyprzedsiebiorczości „Lepsze jutro w mojej wsi”

-warsztaty projektowe „Pisanie projektów-szansą na rozwój wsi”

-2 wizyty studyjne, w ramach dobrych praktyk.