„Gmina z przyszłością”

Kolejny projekt za nami. A oto skrót najważniejszych informacji dotyczących realizacji tego projektu.

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Partnerstwo: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectw Tynwałd i Makowo

Odbiorcy projektu:  18 mieszkanek gm. Iława

Miejsce realizacji projektu: Tynwałd

Termin realizacji projektu: 11.2010- 04.2011.

Celem projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej 18 mieszkanek z terenów wiejskich gm. Iława.

 

W ramach projektu zaroponowaliśmy uczestnikom:

-warsztaty interpersonalne „Ja w mojej wsi, w mojej gminie”

-warsztaty rozwojowe„Coś dla mnie-coś dla wsi”

-warsztaty doradztwa zawodowego

– warsztaty rozwojowe „Coś dla mnie coś dla wsi”

-2 wizyty studyjne, w ramach dobrych praktyk.