„Architekci lepszej przyszłości”

Niedawno zakończyliśmy działania w ramach projektu „Architekci lepszej przyszłości”. Przypomnijmy najważniejsze informacje:

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach dzialania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Projektodawca: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Partnerstwo: Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków „PULS”

Odbiorcy projektu: 62 mieszkańców gminy Iława, w tym 37 dzieci w wieku 7-15 lat.

Miejsce realizacji projektu: Laseczno, Ząbrowo, Franciszkowo

Termin realizacji projektu: 01.05.2009r.-31.10.2009r.

Celem projektu było podniesienie wśród dorosłych mieszkańców gminy Iława kwalifikacji zawodowych przydatnych poza rolnictwem i uświadomienie im, jak ważne jest kształcenie. Działania skierowane do dzieci miały natomiast uzupełnić ubogą ofertę zajęć pozalekcyjnych a także wzbogacić je o wiedzę, która zaowocuje w przyszłości i która być może zmotywuje je do zdobywania wykształcenia: znajomość swoich słabych i mocnych stron a także świadomość swych zdolności i zainteresowań.

W ramach projektu dorośli wzięli udział w:

  • kursie obsługi komputera i Internetu
  • kursie obsługi kasy fiskalnej
  • kursie dot. minimum sanitarnego
  • kursie I pomocy przedmedycznej

Dzieci wzięły udział w:

  • zajęciach ogólnorozwojowych
  • zajęciach z obsługi komputera i Internetu
  • zajęciach nauki j. angielskiego
  • kursie I pomocy przedmedycznej