„Mój mały biznes, czyli vademecum młodego przedsiębiorcy”

We wrześniu 2008 Fundacja Edukacji i Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych „PULS” rozpoczęła realizację projektu „Mój mały biznes czyli vademecum młodego przedsiębiorcy”.

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Spoleczny w ramach dzialania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Projektodawca: Fundacja Na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych „PULS”

Partnerstwo: Fundacja Edukacji i Rozwoju

Odbiorcy projektu: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący tereny wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców z powiatu iławskiego.

Miejsce realizacji projektu:  Lubawa, Susz, Kisielice, Iława

Termin realizacji projektu:   październik 2008-styczeń 2009


Celem projektu było wprowadzenie beneficjentów – uczniów z terenu powiatu iławskiego w tematykę przedsiębiorczości, ułatwienie osobom zainteresowanym w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz zapoznanie z przepisami prawa pracy i formalno-prawnymi warunkami telepracy.
W ramach projektu zaoferowaliśmy beneficjentom: ·

* Warsztaty z przedsiębiorczości (formalno-prawne aspekty związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, aktualnie dostępne środki pomocowe dla nowopowstałych firm ·
* Warsztaty doradztwa zawodowego (aktualne trendy na rynku pracy, pomoc w wyborze odpowiednich kierunków na uczelniach wyższych) ·
* Szkolenie z zakresu prawa pracy ·
* materiały dydaktyczne

 

Szczegółowe informacje o projekcie uzyskają Państwo:
– pod nr tel. 089 648-41-90; tel. kom. 0668-170-181
-w siedzibie Fundacji Na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych „PULS”
14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13 (biurowiec IZNS)
– na stronie inetrnetowej www.fundacjapuls.pl